Hội nội dân tổ chức sẻ phát, dọn dẹp vệ sinh tuyến đường tự quản
13/08/2023 07:44
Hội nội dân tổ chức sẻ phát, dọn dẹp vệ sinh tuyến đường tự quản

Thực hiện kế hoạch hội Nông dân huyện Hương Khê và sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Hương Vĩnh về việc tổ chức tổng dọn vệ sinh và phát quang các tuyến đường trong xã. Chiều ngày 10/08/2023 lực lượng nồng cốt hội nông dân xã đã huy động 13 đồng chỉ trong bch lao động tuyển đường trục xã từ cửa a Lê Văn Bá thôn Vĩnh Giang tới cửa a Nguyễn Viết Văn thôn Thuận trị với tổng chiều dài 1200 m. Đây việc làm góp phần cùng xã nhà phấn đấu về đích trong năm 2023.

Tác giả: Nguyễn Kim Việt - Chủ tịch hội Nông dân xã - Nguồn: Hội nông dân xã