Chi hội Nông dân triển khai lao động gây quỹ
24/07/2023 11:04
Chi hội Nông dân triển khai lao động gây quỹ

Thực hiện sự chỉ đạo của BTV hội Nông dân huyện Hương Khê, sự chỉ đạo của BTV Đảng uỷ xã Hương Vĩnhvà kế hoạch của HND xã Hương Vĩnh đầu năm về tăng cường các hoạt động gây quỹ chi hội năm 2023, trong 2 ngày 22-23/07/2023 chi hội Nông dân thôn Vĩnh Phúc điều động hội viên tổ chức hoạt động làm đường giao thông nội đồng gây quỹ hội, chi hội nhận làm 75 m đường ước tính khoảng 7.500.000 đ tiền quỹ trong hai ngày  làm đã huy động 80 lượt hội viên tham gia với tổng chiều dài làm được 75 m đạt theo chỉ tiêu kế hoạch chi hội đưa ra.

Đây là phương thức việc làm gây quỹ được BTV hội Nông dân chỉ đạo phải quan tâm thực hiện nhăm mục đích gây quỹ hoạt động cho chi hội, vừa giúp đơn vị cơ sở hoàn thành chỉ tiêu làm giao thông hằng năm.

Tác giả: Nguyễn Kim Việt - Nguồn: Hội nông dân xã