Chủ tịch hội Nông dân huyện thăm hỏi động viên mô hình sản xuất kinh doanh tại xã Hương Vĩnh
29/08/2023 02:25
Chủ tịch hội Nông dân huyện thăm hỏi động viên mô hình sản xuất kinh doanh tại xã Hương Vĩnh

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội Nông dân xã năm 2023 về hoạt động trọng tâm của hội. Ban thường vụ, Ban chấp hành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tuyên truyền vận động hội viên nông dân xây dựng các mô hình kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương và kể hoạch hội Nông dân xã.

 Được sự quan tâm của hội Nông dân huyện Hương Khê, ngày 28/08/2023 đồng chí Đinh Công Tựu, chủ tịch hội Nông dân huyện về thăm hỏi động viên mô hình kinh tế của trang trại chăn nuôi anh Nguyễn Quang Thông (chăn nuôi tập trung lợn 1800 con, trâu sinh sản 100 con và 1200m2 nuôi giun quế); Mô hình chăn nuôi 08 con hươu của anh Trần Đình Nhật thôn Vĩnh Đại. Đồng chí đã ghi nhận vai trò tuyên truyền, vận động của BTV, BCH hội Nông dân xã, đồng thời thường xuyên động viên các chủ mô hình kinh tế tập trung phát triển tăng đàn sản xuất. Bên cạnh đó đồng chí Đinh Công Tựu cũng đã trực tiếp đến các vùng sản xuất ngô trên địa bàn, hướng dẫn quy trình chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cho bà con nông dân.

Tác giả: Nguyễn Kim Việt - Chủ tịch HND xã - Nguồn: Hội nông dân xã