ỦY BAN MTTQ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2019 – 2024
28/06/2022 04:27
ỦY BAN MTTQ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2022 Uỷ ban MTTQ xã  Hương Vĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết sơ kết giũa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hương Vĩnh NK 2019 – 2024 và sơ động kết hoạt động công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

    Về tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đình Thân, ủy viên BTT UB MTTQ huyện; Đại diện BCH Đồn BP Bản Giàng; đồng chí Trần Văn Thanh, BT Đảng ủy cùng các đc trong BTV Đảng ủy; TT HĐND- Lãnh đạo UBND ; Các đc trưởng, phó các tc đoàn thể; Cán bộ công chức , lực lượng công an; Ko chuyên trách xã; HT trường Tiểu học, Mầm non; Các vị ủy viên Uỷ ban MTTQ xã NK 2019- 2024; Các đồng chí Bí thư chi bộ; Trưởng ban CTMT; Các đc trưởng thôn, trưởng bản.

Nửa nhiệm kỳ qua trong điều kiện nhiều khó khăn, cả hệ thống chính trị tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid 19; Dịch bệnh ở gia súc, gia cầm diễn ra phức tạp, dịch viêm da nổi cục ở đàn trâu bò, dịch tả lợn châu phi, thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hướng đến sản xuất chăn nuôi và đời sống nhân dân.  Tuy vậy được sự lãnh đạo chỉ đạo của MTTQ huyện,của BTV- BCH Đảng bộ, sự phối hợp của chính quyền và các ban ngành đoàn thể, sự  đồng thuận của Nhân dân.   Hoạt động của Uỷ ban MTTQ xã Hương Vĩnh thời gan qua  đã đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực. MTTQ và các tc thành viên tập trung làm tốt công tác tuyên truyền Nhân dân, đoàn viên hội viên thi đua lao động sản xuất, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Tham gia các phong trào cuộc vận động. Vận động cử tri tham gia bầu cử đại biểu quốc hội K15 và đại biểu HDND các cấp NK 2021- 2025 đạt tỷ lệ 100%; Vận động Nhân dân  xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ; Tham gia các hoạt động giám sát trên địa bàn. Tuyên truyền thực hiện NQ đại hội Đảng các cấp nk 2020  - 2025, NQ đại hội toàn quốc 13 của Đảng

Tại Hội nghị có 05 ý kiến  thảo luận, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Trần Đình Thân, ủy viên BTT UB MTTQ huyện và đ/c Trần Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Thay mặt lãnh đạo cấp trên và cấp ủy chính quyền, đã biểu dương những thành tích nổi bật trong nửa nhiệm kỳ qua, cũng như hoạt động mặt trận 6 tháng đầu năm 2022, nhất là trong phong trào thi đua yêu nước, sự đoàn kết một lòng chung tay xây dựng nông thôn mới, đã tạo sự đồng thuận trong khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần to lớn trong Phong trào xây dựng NTM, đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới và nêu ra giải pháp bổ sung vào phương hướng giai đoạn 2022 -  2024.  

Tác giả: Nga Tran - Nguồn: Phan Thj Lài, CT UBMTTQ xã