Khai mạc tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ trên địa bàn xã.
31/05/2019 07:55
Thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 30/5/2019 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền Thông Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Hương Khê, UBND xã Hương Vĩnh tổ chức tập huấn kỹ năng Ứng dụng Công nghệ thông tin cho người dân, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn xã.
Khai mạc tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ trên địa bàn xã.

Về dự Khai mạc buổi tập huấn có các đồng chí Lãnh đạo Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh, đồng chí Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện, các đồng chí lãnh đạo xã và 60 học viên là người dân,doanh nghiệp và cán bộ trên địa bàn xã.

Tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ các xã, phường, thị trấn cũng như người dân, doanh nghiệp trên toàn tỉnh là rất cần thiết trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, tạo cơ hội để người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin, phương pháp và kỹ năng giao dịch đối với các thủ tục giải quyết trên Cổng DVCTT cũng như góp ý, hiến kế, đối thoại với các cơ quan nhà nước và yêu cầu hỗ trợ pháp lý đồng thời nâng cao nhận thức để cùng chung tay xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch trên địa bàn Tỉnh.

Tác giả: Ban văn hóa xã