Hội Nông dân xã Hương Vĩnh đẩy mạnh cung ứng phân bón sản xuất vụ Xuân năm 2023
15/01/2023 07:39
Hội Nông dân xã Hương Vĩnh đẩy mạnh cung ứng phân bón sản xuất vụ Xuân năm 2023

Thực hiện kế hoạch hằng năm của BTV hội Nông dân huyện Hương Khê về việc tăng cường các hoạt động dịch vụ hỗ trợ Nông dân trong đó có việc cung ứng dịch vụ phân bón trả chậm cho hội Nông dân sản xuất. Trong những ngày qua của tháng 12/2022 Hội Nông dân xã Hương Vĩnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh cho vay phân bón của Công Ty phân bón Lâm Thao đã cung ứng trên địa bàn xã Hương Vĩnh 25 tấn phân bón các loại và đang còn tiếp tục triển khai để phục vụ cho hội viên có nhu cầu vay để tạo điệu kiện tốt nhất cho việc sản xuất vụ xuân 2023.

 

Đây là hoạt động hỗ trợ hết sức ý nghĩa nhằm đưa lại lợi ích thiết thực cho hội viên Nông dân sản xuất đảm báo nhu cầu không để Hội Viên Nông dân thiếu vật tư phân bón và  đảm báo về giá cá chất lượng được trung tâm Hỗ trợ Nông tỉnh Hà Tĩnh đứng ra báo lãnh và chịu trách nhiêm.

Tác giả: Nguyễn Kim Việt - Chủ tịch hội Nông dân xã - Nguồn: Hội nông dân